προσκαρτεροῦντι

προσκαρτεροῦντι
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 3rd pl (doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 3rd pl (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”